Home > Pers

erkenning ambachtsman

CmytPkcW8AAxkhJ

Kleine revolutie in de wereld van de ambachten: de definitie van de ambachtsman treedt op 1 juni in werking. De ambachtslieden die de hoedanigheid van ambachtsman willen verwerven, zullen een wettelijke erkenning kunnen aanvragen bij de FOD Economie. Dankzij deze erkenning en het logo, zullen de ambachtslieden hun erkenning kenbaar kunnen maken aan het grote publiek.

definitie

De wet definieert de ambachtsman voortaan als volgt: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

HIB_pop-upCkRGQJ6UoAEIuT2

 

 

 

 

 

 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

De erkenning is enkel mogelijk voor de ambachtslieden die geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels-, ambachtelijke of niet-handelsonderneming naar privaat recht, voor de uitoefening van één of meerdere activiteiten. Deze definitie is enkel van toepassing op ondernemingen die minder dan twintig werknemers tellen.

Doelpubliek

Alle personen die een ambachtelijk beroep uitoefenen, wordt dus gevraagd de aanvraag in te dienen om het logo officieel te kunnen gebruiken en zich aan het grote publiek kenbaar te maken via het register van ambachtslieden dat binnenkort beschikbaar zal zijn op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Meer informatie via deze link